[Top 100 trường Đại học nổi tiếng thế giới-P.96] Đại Học Mannheim, Mannheim, Đức

01-10-2018

Đại Học Mannheim là một trong những trường ĐH hàng đầu tại Đức chuyên về thực hành.

 
Đại học Mannheim.

 

Đại học thực hành Mannheim, trước 2006 là Đại học Thực hành Mannheim – Đại học Kỹ thuật và Thiết kế (Fachhochschule Mannheim – Hochschule für Technik und Gestaltung), là một trường đại học thực hành  tại Mannheim, Đức.

 

Các sinh viên của ĐH Mannheim.

 

 

Trường đại học được thành lập vào năm 1898 như là trường kỹ sư tư nhân có sự tài trợ của thành phố với các bộ môn chế tạo máy và kỹ thuật điện. Năm 1939 trường thuộc về thành phố hoàn toàn và được đổi tên là Trường Kỹ sư Thành phố Mannheim. Năm 1962 trường được bang Baden-Württemberg đảm nhận và đổi tên thành Trường Kỹ sư Quốc gia Mannheim.

 

Một trong những giảng đường trong trường ĐH.

 

Trong những năm sau đó các bộ môn đào tạo được mở rộng thêm nhiều, ngoài những bộ môn khác ra là kỹ thuật hóa, tin học và kỹ thuật phương pháp. Năm 1971 trường kỹ sư được nhận thể chế là trường đại học và được đổi tên thành Đại học Thực hành Kỹ thuật Mannheim. Năm 1986, trong khuôn khổ thử nghiệm mô hình liên bang, trường là một trong những trường đại học thực hành đầu tiên được nhận bộ môn đào tạo công nghệ sinh học.

 

 

 

 

Năm 1995 Đại học Thực hành Thiết kế, cho đến thời điểm đó là trường của thành phố, được sát nhập vào Đại học Thực hành Kỹ thuật.

 

 

 

 

Năm 2006 Đại học Xã hội học Mannheim được sát nhập thêm vào. Tên của trường từ năm 2005 đơn giản chỉ là Đại học Mannheim.


Theo Vietkings (tổng hợp) - Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) - Nguồn hình internet