[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.51 Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Ai-len,Dublin, Cộng hòa Ireland

25-11-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Ai-len là đại diện cho toàn thế giới về sự học của người Ai-len, duy trì và tăng cường một thư viện mang tầm cỡ quốc tế và là một nhà xuất bản học thuật hàng đầu.

 


 

 

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Ai-len là một diễn đàn độc lập của giới học viện, ngành công nghiệp và các chính quyền trên thế giới để giải quyết các vấn đề cùng quan tâm được tiếp cận thông qua những sự kiện và những dự án. Dựa trên kiến thức chuyên môn của các thành viên, viện mong muốn đóng góp đáng kể cho cuộc tranh luận công đồng và hình thành chính sách công về các vấn đề khoa học, công nghệ và văn hóa.

 

 

 

 

Viện là đại diện cho toàn thế giới về sự học của người Ai-len, duy trì và tăng cường một thư viện mang tầm cỡ quốc tế và là một nhà xuất bản học thuật hàng đầu.

 

 

 

Giải thưởng của viện là Huy chương Cunningham, được ra đời vào năm 1796. Vào năm 1848, viện thống nhất rằng các huy chương sẽ được dành cho tác giả của các công trình nghiên cứu hoặc bài luận trong lĩnh vực khoa học, văn học, khảo cổ về Ai-len, hoặc chủ thể nghiên cứu thuộc về Ai-len. Giải thưởng được trao 3 năm 1 lần cho các thành viên của viện với sự công nhận “là những đóng góp xuất sắc đối với sự học uyên bác và góp phần thực hiện mục tiêu của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Ai-len”

 

 

 

 

 

 

 


Theo Vietkings (tổng hợp) - Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) - Nguồn hình internet