[Top 30 công ty công nghệ lớn nhất trên thế giới] (P.19) Oracle Corporation (Hoa Kỳ): Công ty phần mềm lớn thứ hai trên thế giới theo doanh thu

10-08-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Công ty bán phần mềm và công nghệ cơ sở dữ liệu, hệ thống được thiết kế trên nền tảng đám mây và các sản phẩm phần mềm doanh nghiệp - đặc biệt là các thương hiệu riêng của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Năm 2020, Oracle là công ty phần mềm lớn thứ hai trên thế giới tính theo doanh thu và giá trị vốn hóa thị trường.

Oracle là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại Austin, Texas. Công ty trước đây có trụ sở chính tại Redwood Shores, California cho đến tháng 12 năm 2020 khi chuyển trụ sở chính đến Texas.


Công ty bán phần mềm và công nghệ cơ sở dữ liệu, hệ thống được thiết kế trên nền tảng đám mây và các sản phẩm phần mềm doanh nghiệp - đặc biệt là các thương hiệu riêng của hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Năm 2020, Oracle là công ty phần mềm lớn thứ hai trên thế giới tính theo doanh thu và giá trị vốn hóa thị trường.


Larry Ellison đồng sáng lập Tập đoàn Oracle vào năm 1977 với Bob Miner và Ed Oates dưới tên Software Development Laboratories (SDL). Công ty đổi tên thành Oracle Systems Corporation vào năm 1983. Vào ngày 12 tháng 3 năm 1986, công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Năm 1995, Tập đoàn Hệ thống Oracle đổi tên thành Tập đoàn Oracle, tên chính thức là Oracle, nhưng đôi khi được gọi là Tập đoàn Oracle, tên của công ty mẹ.


Oracle xếp thứ 82 trong danh sách Fortune 500 năm 2018 về các tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ tính theo tổng doanh thu. Theo Bloomberg, tỷ lệ trả lương giữa CEO trên nhân viên của Oracle là 1.205: 1. Mức thù lao của CEO năm 2017 là 108.295.023 đô la. Oracle là một trong những nhà tuyển dụng được phê chuẩn của hiệp hội ACCA và mức lương thưởng cho nhân viên trung bình là 89.887 đô la.


Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)