Top 30 tinh hoa văn hóa trên thế giới (P.21) Sattriya: Điệu múa truyền thống Ấn Độ

28-06-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Được công nhận vào năm 2000 như một điệu múa cổ điển của Viện hàn lâm Sangeet Natak Akademi của Ấn Độ, Sattriya hiện đại khai thác nhiều chủ đề và vở kịch, và các buổi biểu diễn của nó được thực hiện trên toàn thế giới.

Sattriya hay Sattriya Nritya, là một điệu múa cổ điển chính của Ấn Độ. Đây là một nghệ thuật biểu diễn kịch múa có nguồn gốc từ các tu viện theo chủ nghĩa Vaishnavism chủ yếu của người Krishna ở Assam, và do học giả phong trào Bhakti thế kỷ 15 và thánh Mahapurush Srimanta Sankardev thực hiện. 

Được công nhận vào năm 2000 như một điệu múa cổ điển của Viện hàn lâm Sangeet Natak Akademi của Ấn Độ, Sattriya hiện đại khai thác nhiều chủ đề và vở kịch, và các buổi biểu diễn của nó được thực hiện trên toàn thế giới.

Sattriya là một điệu múa cổ điển của Ấn Độ, một hình thức phân loại vết tích và nguồn gốc từ các văn bản kịch và âm nhạc cổ của Ấn Độ, đặc biệt là Natya Shastra. Natya Shastra là một luận thuyết nền tảng về nghệ thuật biểu diễn của học giả cổ đại Bharata Muni. Bộ sưu tập hoàn chỉnh đầu tiên của nó có niên đại từ 200 TCN đến 200 CN, nhưng có một số ước tính khác nhau giữa 500 TCN và 500 CN. Phiên bản được nghiên cứu nhiều nhất của văn bản Natya Shastra bao gồm khoảng 6000 câu thơ được cấu trúc thành 36 chương. 

Múa Sattriya hiện đại được cho là của Sankaradeva vào thế kỷ 15, người đã hệ thống hóa điệu múa bằng cách sử dụng các văn bản cổ, và giới thiệu kịch và múa biểu cảm (nritta và nritya) như một hình thức nghệ thuật tôn giáo cộng đồng để dành tình cảm cho Krishna. 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ