Top 50 công ty kỳ lân lớn nhất trên thế giới (P.42) Gusto (Hoa Kỳ): Công ty cung cấp hệ thống quản lý nhân sự qua điện toán đám mây

14-03-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Tính đến tháng 3 năm 2022, định giá của Gusto là 10 tỷ đô la.

Gusto (hợp pháp là ZenPayroll, Inc.) là công ty cung cấp phần mềm quản lý nhân sự, phúc lợi và bảng lương dựa trên đám mây cho các doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ. Gusto xử lý các khoản thanh toán cho nhân viên và nhà thầu, đồng thời xử lý điện tử các thủ tục giấy tờ cần thiết để giúp các công ty khách hàng tuân thủ luật thuế, lao động và nhập cư. Gusto đang hoạt động ở tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ.

Gusto là một phần của đợt khởi nghiệp Y Combinator's Winter 2012. Dịch vụ chính thức ra mắt vào ngày 11 tháng 12 năm 2012 tại California bởi Joshua Reeves và Edward Kim.

Sản phẩm cốt lõi của Gusto là xử lý bảng lương. Là một phần của sản phẩm trả lương cốt lõi, Gusto cung cấp dịch vụ giới thiệu nhân viên (biểu mẫu ủy quyền làm việc, biểu mẫu gửi tiền trực tiếp, tổng hợp thông tin nhân viên). Riêng biệt, Gusto cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên, bảo hiểm nha khoa, đăng ký và quản lý bảo hiểm thị lực. Ngoài ra, Gusto còn cung cấp các sản phẩm liên quan và lợi ích khác cho người lao động thông qua các bên thứ ba, bao gồm bảo hiểm 401K và bồi thường cho người lao động.

Vào năm 2020, Gusto đã xây dựng hơn 50 sản phẩm mới trong năm ngoái, hướng đến việc trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ. Các bản phát hành bao gồm các báo cáo bảng lương có thể tùy chỉnh, một trình theo dõi Khoản vay PPP đơn giản hóa và một báo cáo ứng dụng PPP được sắp xếp hợp lý đã được tải xuống hơn 80.000 lần cho đến nay. Trên toàn quốc, Gusto đã cho phép các khoản vay PPP được phê duyệt trị giá hơn 2,5 tỷ đô la.

Gusto tính phí mỗi nhân viên mỗi tháng, tương tự như các nhà cung cấp phần mềm khác.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)