Top 50 doanh nghiệp có lịch sử lâu đời tại Đông Nam Á (P.42) - National Bank of Cambodia (Campuchia): Ngân hàng lâu đời nhất xứ chùa tháp

22-04-2023

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Ngân hàng Quốc gia Campuchia là ngân hàng trung ương của Campuchia, có nhiệm vụ quản lý các chính sách tiền tệ và hối đoái, quy định của các ngân hàng và tổ chức tài chính, và kiểm soát đồng tiền quốc gia.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia được thành lập vào ngày 23 tháng 12 năm 1954, sau khi đất nước giành được độc lập từ Chính quyền bảo hộ của Pháp và sau khi Institut d'Emission, nhà in của ba nước Đông Dương, bị đóng cửa. Sau khi độc lập, NBC đã in đồng tiền quốc gia của riêng mình, đồng riel Khmer để hoàn toàn có chủ quyền ổn định tiền tệ của Campuchia và giúp xây dựng bản sắc của quốc gia. Đồng thời, hệ thống ngân hàng địa phương được thành lập, trong đó ngân hàng nhà nước và ngân hàng tư nhân bắt đầu hoạt động cùng nhau.

Ảnh: Wikipedia

Vào thời Khmer Đỏ, Ngân hàng Quốc gia Campuchia phải đóng cửa, với trụ sở chính bị phá hủy và hệ thống ngân hàng sụp đổ do đồng riel bị Khmer Đỏ loại bỏ.

Sau khi chế độ Khmer Đỏ bị đánh tan, ngân hàng được xây dựng lại từ đầu, gặp rất nhiều thách thức do bị tàn phá trong thời gian Khmer Đỏ cầm quyền, tuy vậy ngân hàng đã từng bước vận hành lạp và tái phát hành đồng riel Khmer trong lưu thông.

Ảnh: nbc.gov.kh

Từ năm 1993 tới nay, dần dần hệ thống ngân hàng được củng cố và hiện đại hóa khi chế độ dân chủ và quân chủ quay trở lại Campuchia sau cuộc tổng tuyển cử năm 1993, giúp tiền tệ tại Campuchia được vận hành tốt hơn.

Ngày nay, với tư cách là cơ quan quản lý tiền tệ, NBC là tổ chức phát hành duy nhất đồng riel Khmer, tiền tệ quốc gia, giúp duy trì sự ổn định tiền tệ. Với tư cách là cơ quan giám sát, NBC có thẩm quyền cấp phép, hủy cấp phép, quản lý và giám sát các ngân hàng và tổ chức tài chính ở Campuchia. NBC cũng tiến hành phân tích kinh tế và tiền tệ thường xuyên, xuất bản nhiều ấn phẩm khác nhau, giám sát hệ thống thanh toán của quốc gia, thiết lập cán cân thanh toán và tham gia quản lý các khoản nợ nước ngoài.

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Nam Á (Aseanrecords.world) – Vietkings


Uyên Nguyễn - Vietkings - (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet)