Top 50 nhà xuất bản lớn nhất thế giới (P.45) - Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ: Một trong những nhà xuất bản các chuyên đề y học được đánh giá cao nhất thế giới

02-03-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA) là một tạp chí y khoa được bình duyệt bởi Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, được xuất bản 48 lần một năm. Nó xuất bản các nghiên cứu ban đầu, các bài đánh giá và các bài xã luận về tất cả các khía cạnh của y sinh học.

Tạp chí được thành lập vào năm 1883 với Nathan Smith Davis là chủ biên sáng lập. Tổng biên tập của tạp chí là Howard Bauchner của Đại học Boston, kế nhiệm Catherine DeAngelis từ ngày 1 tháng 7 năm 2011

Tạp chí được thành lập vào năm 1883 bởi Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. Năm 1960, tạp chí lấy tên hiện tại là JAMA: Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. Tạp chí này thường được gọi tắt là JAMA.

“Cơ hội Giáo dục Thường xuyên cho Bác sĩ” là một chuyên mục nửa năm một lần cung cấp danh sách các khóa học nhiều cấp độ về y tế (CME) trong phạm vi khu vực hoặc quốc gia. Từ năm 1937 đến năm 1955, danh sách được cung cấp hàng quý hoặc nửa năm. Từ năm 1955 đến 1981, danh sách này được tổng hợp hàng năm, khi số lượng cung cấp CME tăng từ 1.000 (1955) lên 8.500 (1981). Vào năm 2016, CME đã chuyển đổi thành một dịch vụ kỹ thuật số với tên gọi JN Learning CME & MOC.

Vào ngày 11 tháng 7 năm 2016, JAMA đã xuất bản một bài báo của Barack Obama có tựa đề “Cải cách chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ: Tiến bộ đến ngày nay và các bước tiếp theo”, đây là bài báo học thuật đầu tiên được xuất bản bởi một tổng thống Hoa Kỳ đang đương nhiệm. Bài báo đưa ra lập luận về các chính sách cụ thể mà các tổng thống tương lai có thể theo đuổi để cải thiện việc chăm sóc sức khỏe quốc gia.

Từ năm 1964 đến năm 2013, tạp chí JAMA đã sử dụng hình ảnh nghệ thuật trên trang bìa của mình và nó cũng đã xuất bản các bài luận bình luận về tác phẩm nghệ thuật. Theo cựu biên tập viên George Lundberg, việc này thể hiện mối liên kết giữa nhân văn và y học. Vào năm 2013, khi thiết kế lại tạp chí, những hình ảnh nghệ thuật đã được chuyển vào bên trong, còn mục lục được in ngay trang bìa. Mục đích của việc thiết kế lại là chuẩn hóa hình thức của tất cả các tạp chí trong Mạng lưới JAMA.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)


Mihan - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)