Top 50 nhà xuất bản lớn nhất thế giới (P.46) - Harvard University Press (Hoa Kỳ) : Nhà xuất bản các ấn phẩm học thuật và tham khảo của trường đại học Harvard danh giá

03-03-2021

(kyluc.vn – WorldKings.org) Nhà xuất bản Đại học Harvard (HUP) là một nhà xuất bản được thành lập vào ngày 13 tháng 1 năm 1913, là một bộ phận của Đại học Harvard, và tập trung vào xuất bản học thuật.

Nó là một thành viên của Hiệp hội các nhà xuất bản Đại học Hoa Kỳ. Nó có các văn phòng ở Cambridge, Massachusetts gần Quảng trường Harvard, và ở London, Anh.

Các tác giả đáng chú ý được xuất bản bởi HUP bao gồm Eudora Welty, Walter Benjamin, E. O. Wilson, John Rawls, Emily Dickinson, Stephen Jay Gould, Helen Vendler, Carol Gilligan, Amartya Sen, David Blight, Martha Nussbaum và Thomas Piketty.

Nhà xuất bản Đại học Harvard là nhà xuất bản của những tác phẩm kinh điển như A Theory of Justice của John Rawls, On Human Nature của E.O. Wilson và Dickinson của Helen Vendler. Ấn phẩm năm 2011 của nó với tựa đề “Liệt kê: Các công văn từ Đạo luật về các loài nguy cấp của Mỹ” của Joe Roman đã nhận được Giải thưởng Sách Môi trường Rachel Carson năm 2012 từ Hiệp hội các nhà báo môi trường.

Nó tiếp tục là nhà xuất bản hàng đầu của các tác phẩm khoa học, nhân văn và xã hội, đồng thời thực hiện những bước đi táo bạo theo những hướng mới thú vị, từ quan hệ đối tác sáng tạo đến chương trình dịch thuật đa dạng, và chiến lược mở rộng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học thuật không biên giới.

Nhà xuất bản cũng đang áp dụng các sản phẩm và nền tảng kỹ thuật số mới, được thúc đẩy bởi niềm tin rằng sách – cho dù trên giấy hoặc trên màn hình, trên tay bạn hoặc trên hệ thống lưu trữ đám mây — vẫn là hình thức tiếp cận thông tin cần thiết hơn bao giờ hết để hiểu các vấn đề quan trọng mà thế giới đang phải đối mặt ngày nay.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org)


Mihan - Kyluc.vn (Nguồn: Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (worldkings.org)