Top 50 tập đoàn lớn nhất thế giới năm 2022 (P.21) PetroChina (Trung Quốc): Tập đoàn năng lượng lớn nhất xứ tỷ dân

04-08-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) PetroChina Company Limited là một công ty dầu khí của Trung Quốc và là chi nhánh niêm yết của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) thuộc sở hữu nhà nước, có trụ sở chính tại quận Dongcheng, Bắc Kinh.

PetroChina được thành lập như một công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn theo Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) vào ngày 5 tháng 11 năm 1999, như một phần của quá trình tái cấu trúc CNPC. Trong quá trình tái cấu trúc, CNPC đã đầu tư vào PetroChina phần lớn tài sản và nợ của CNPC liên quan đến hoạt động thăm dò và sản xuất, lọc dầu và tiếp thị, hóa chất và khí tự nhiên.

PetroChina Co. Ltd. tham gia vào các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động liên quan đến dầu khí. Công ty hoạt động thông qua các mảng kinh doanh sau: thăm dò và sản xuất; lọc dầu và hóa chất; tiếp thị; khí đốt tự nhiên và đường ống dẫn và một số lĩnh vực khác.

Mảng thăm dò và sản xuất bao gồm thăm dò, phát triển, sản xuất và tiếp thị dầu thô và khí tự nhiên. Mảng lọc hóa chất tập trung vào việc lọc dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm hóa dầu sơ cấp, các sản phẩm hóa dầu phái sinh và các sản phẩm hóa chất khác. Mảng tiếp thị bao gồm tiếp thị các sản phẩm tinh chế và kinh doanh thương mại. Phân khúc khí đốt tự nhiên và đường ống bao gồm truyền tải khí đốt tự nhiên, dầu thô, và các sản phẩm tinh chế và bán khí đốt tự nhiên. Các mảng khác liên quan đến các hoạt động quản lý và tài trợ tiền mặt, trung tâm công ty, nghiên cứu và phát triển, và các dịch vụ kinh doanh khác hỗ trợ các mảng kinh doanh đang hoạt động của tập đoàn.

Được giao dịch tại Hồng Kông và New York, doanh nghiệp phát hành cổ phiếu tại Thượng Hải vào tháng 11 năm 2007, và sau đó trở thành thành phần của Chỉ số SSE 50.

Trong Forbes Global 2000 năm 2022, PetroChina được xếp hạng là công ty đại chúng lớn thứ 21 trên thế giới.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)