Top 50 tập đoàn lớn nhất thế giới năm 2022 (P.27) Citigroup (Hoa Kỳ): Một trong bộ tứ trụ cột của ngành tài chính Hoa Kỳ

09-08-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Citigroup Inc. hay Citi là một ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ và tập đoàn dịch vụ tài chính có trụ sở chính tại Thành phố New York.

Citigroup là tổ chức ngân hàng lớn thứ ba tại Hoa Kỳ; cùng với JPMorgan Chase, Bank of America và Wells Fargo, đây là một trong Bốn tổ chức ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ. Citi được coi là một ngân hàng quan trọng về mặt hệ thống bởi Hội đồng Ổn định Tài chính và thường được cho là ‘quá lớn để thất bại’. Đây là một trong chín ngân hàng đầu tư toàn cầu trong nhóm Bulge Bracket.

Citigroup hoạt động thông qua các mảng: ngân hàng tiêu dùng toàn cầu; nhóm khách hàng tổ chức; và nhóm doanh nghiệp khác.

Phân khúc ngân hàng tiêu dùng toàn cầu cung cấp các dịch vụ ngân hàng truyền thống cho khách hàng bán lẻ thông qua ngân hàng bán lẻ, bao gồm ngân hàng thương mại, thẻ thương hiệu Citi và dịch vụ bán lẻ của Citi. Phân khúc nhóm khách hàng tổ chức cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, khu vực công và khách hàng có giá trị ròng cao trên toàn thế giới với đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng bán buôn. Phân khúc này bao gồm thu nhập cố định và bán và kinh doanh cổ phiếu, ngoại hối, môi giới chính, dịch vụ phái sinh, nghiên cứu vốn chủ sở hữu và thu nhập cố định, cho vay doanh nghiệp, ngân hàng đầu tư và dịch vụ tư vấn, ngân hàng tư nhân, quản lý tiền mặt, tài trợ thương mại và dịch vụ chứng khoán.

Phân khúc doanh nghiệp và phân khúc khác bao gồm một số chi phí nhất định chưa phân bổ của các chức năng nhân viên toàn cầu, các chi phí khác của công ty và chi phí công nghệ và hoạt động toàn cầu chưa được phân bổ, ngân khố doanh nghiệp, một số danh mục cho vay tiêu dùng kế thừa ở Bắc Mỹ và quốc tế, và các tài sản kế thừa khác.

Theo Forbes Global 2000 năm 2022, Citigroup được xếp hạng là công ty đại chúng lớn thứ 27 trên thế giới.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)