Top 50 tập đoàn lớn nhất thế giới năm 2022 (P.30) PSBC (Trung Quốc): Ngân hàng có mạng lưới chi nhánh hàng đầu Trung Quốc

12-08-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, PSBC có 39.798 chi nhánh phủ khắp các khu vực của Trung Quốc.

Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc Co., Ltd. còn được gọi là PSBC là một ngân hàng bán lẻ thương mại được thành lập vào năm 2007 và có trụ sở chính tại Bắc Kinh. Ngân hàng cung cấp các dịch vụ tài chính cơ bản, đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng nông thôn và thu nhập thấp. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, PSBC có 39.798 chi nhánh phủ khắp các khu vực của Trung Quốc.

Ngân hàng hoạt động thông qua các phân khúc sau: ngân hàng cá nhân, ngân hàng doanh nghiệp, kho bạc và các phân khúc khác. Phân khúc ngân hàng cá nhân đề cập đến các dịch vụ cho khách hàng cá nhân bao gồm tiền gửi tiết kiệm, khoản vay cá nhân, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, thanh toán và quyết toán, các sản phẩm quản lý tài sản và quỹ và dịch vụ đại lý bảo hiểm. Phân khúc ngân hàng doanh nghiệp bao gồm các dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và các tổ chức tài chính bao gồm tài khoản vãng lai, tiền gửi, thấu chi, cho vay, các sản phẩm liên quan đến thương mại và các phương tiện tín dụng khác, ngoại tệ và các sản phẩm quản lý tài sản.

Phân khúc ngân quỹ bao gồm các hoạt động kinh doanh bao gồm tiền gửi và thanh toán với ngân hàng và các tổ chức tài chính khác, giao dịch cho vay liên ngân hàng, giao dịch mua đi bán lại, các khoản đầu tư vào công cụ nợ khác nhau, đầu tư vào công cụ vốn chủ sở hữu và các sản phẩm quản lý tài sản. Các phân đoạn khác bao gồm các khoản mục không được phân bổ cho các phân đoạn trên hoặc không thể được phân bổ trên cơ sở hợp lý.

Trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu, chính phủ đã thực hiện một số biện pháp để phổ biến kế hoạch kích thích kinh tế quốc gia đặc biệt đến các vùng nông thôn. Điều này bao gồm việc sử dụng các dịch vụ tài chính vi mô do Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện cung cấp như một công cụ để phát triển quốc gia và xóa đói giảm nghèo. Ngân hàng với phạm vi tiếp cận cực kỳ rộng cũng hỗ trợ các hợp tác xã tín dụng của Trung Quốc trong các chương trình tín dụng vi mô của họ.

Theo danh sách Forbes Global 2000 năm 2022, PSBC được xếp hạng là công ty đại chúng lớn thứ 30 trên thế giới.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Nhựt Bình - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ