[WCSA.WORLD] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới-2018 (P.88) Thư viện và viện bảo tàng Morgan, Thành phố New York.

12-04-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) Thư viện và bảo tàng Morgan - trước đây là thư viện Pierpont Morgan - là một viện bảo tàng và thư viện nghiên cứu đặt tại số 225 Madison Avenue ở đường 36 36th Street ở khu phố Murray Hill ở Manhattan, thành phố New York.

 

 

Nó được thành lập để chứa thư viện riêng của J. P. Morgan vào năm 1906, bao gồm các bản thảo và sách in, một số trong các bản in hiếm, cũng như bộ sưu tập các bản in và bản vẽ của ông. Thư viện được thiết kế bởi Charles McKim của công ty McKim, Mead và White với chi phí 1,2 triệu đô la. Nó trở thành một cơ sở công cộng vào năm 1924 bởi con trai của J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, Jr., theo ý nguyện của cha ông.

 

 

 

 

Morgan có một trong những bộ sưu tập cổ chai xi lanh Cận Đông cổ đại nhất thế giới, những xi lanh bằng đá nhỏ được khắc bằng những hình ảnh để chuyển sang đất sét bằng cách lăn. Nó cũng chứa nhiều bản thảo âm nhạc và một bộ sưu tập đáng kể của Victoriana, bao gồm một trong những bộ sưu tập quan trọng nhất của bản thảo Gilbert và Sullivan và các hiện vật có liên quan khác.

 

 

 

 

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Toàn Cầu ( Wcsa.world)

 


Theo Van Nguyen ( Biên dịch ) - Ky Luc Viet Nam