(WCSA.WORLD) Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 50 lễ hội thường niên và lớn nhất trên thế giới-2019 (P.8) - Lễ hội SXSW , Texas

02-05-2019

(#Kỷ Lục-VietKings) SXSW Music là lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, với hơn 2.000 tác phẩm vào năm 2014. SXSW Music cung cấp các mẫu nhạc và video của các nghệ sỹ nổi bật do từng nghệ sĩ cung cấp thông qua kênh YouTube chính thức của họ.

 

South by Southwest (gọi tắt là SXSW và gọi tắt là South By) là tập đoàn của liên hoan phim hàng năm , các phương tiện truyền thông tương tác, và các liên hoan âm nhạc và các hội thảo diễn ra vào giữa tháng 3 ở Austin, Texas, Hoa Kỳ.Nó bắt đầu vào năm 1987 và ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng. Năm 2017, hội nghị kéo dài trong 10 ngày với SXSW Interactive kéo dài 5 ngày, liên hoan âm nhạc kéo dài trong 7 ngày và liên hoan phim trong 9 ngày. Các thành phần hài kịch và trò chơi cho lễ hội đặc biệt phát triển rất nhanh.

 

 

Sự kiện âm nhạc đã phát triển từ 700 người đăng ký vào năm 1987 đến hơn 28.000 người đăng ký. SXSW Film và SXSW và các sự kiện tương tác khác cũng phát triển hàng năm, gần đây nhất là hơn 51.000 người đăng ký đến mỗi tháng ba.

 

 

 

 

Hội nghị Điện ảnh SXSW kéo dài trong năm ngày gồm các buổi h���p, và hoan nghênh các nhà làm phim ở mọi cấp độ. Lịch trình bao gồm các diễn giả chính, hội thảo, các buổi tư vấn và nhiều hơn nữa, với các nhà làm phim chuyên nghiệp và các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp.

 

 

 

 

SXSW là sự kiện tạo doanh thu cao nhất (ngoài các sự kiện thể thao và các sự kiện khác liên quan đến Đại học Texas) cho nền kinh tế Austin, với tác động kinh tế ước tính là 190,3 triệu đô la trong năm 2012 tăng lên 218 triệu đô la vào năm 2013, 315 triệu đô la năm 2014, 317 đô la triệu vào năm 2015 và 325 triệu đô la vào năm 2016.

 

 


Theo Vân Nguyễn - Kyluc.vn (Nguồn: Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Thế Giới (Wcsa.world) - Hình internet)