[Worldkings] Top 50 chương trình đào tạo kỹ năng sống hàng đầu trên thế giới (P. 27) Adkins Life Skills Program (Hoa Kỳ): Kỹ năng phát triển nghề nghiệp cho những hoàn cảnh khó khăn

01-12-2022

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Adkins Life Skills Program là một chương trình cải tiến được thiết kế để giúp những người trưởng thành và thanh niên thất nghiệp, thiếu việc làm và có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế học cách đưa ra và thực hiện các quyết định quan trọng về cá nhân, nghề nghiệp và giáo dục có thể ảnh hưởng đáng kể đến tương lai của họ.

Adkins Life Skills Program, được phát triển bởi Đại học Columbia, tên chính thức của nó là Adkins Life Skills Program: Chuỗi phát triển nghề nghiệp. Nó được gọi tắt là Adkins Program. Chương trình được thiết kế đặc biệt cho những người trưởng thành và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về giáo dục và kinh tế, những người có nhiều đặc điểm sau: bị gián đoạn việc học, quá trình làm việc bị trì trệ, mù chữ, các vấn đề xã hội, khuyết tật, thiếu kỹ năng nghề nghiệp, động lực kém và lòng tự trọng thấp, mồ côi cha/mẹ, và các cộng đồng nghèo khó. Những cá nhân này cũng thường sở hữu nhiều điểm mạnh mà họ không hề hay biết, bao gồm cả những hy vọng đang ngủ yên nhưng có giá trị động lực to lớn và những khả năng có giá trị tích cực nếu được phát triển đúng cách.

 

Adkins Program thực hiện điều mà các chương trình khác thường bỏ qua: Nó khuyến khích khách hàng khám phá điểm mạnh của mình một cách có hệ thống và nhạy bén cũng như chịu trách nhiệm về sự phát triển và việc làm của bản thân. Một khách hàng của chương trình đã nói rằng: "Điều tôi thích ở chương trình này là chủ đề là tôi - tìm hiểu xem tôi muốn làm gì, tôi có thể nhận được công việc gì và tôi cần làm gì để có được điều đó."

Chương trình giúp khách hàng đưa ra các lựa chọn công việc ngắn hạn có hiểu biết và/hoặc các kế hoạch nghề nghiệp dài hạn. Nó giải quyết một cách có hệ thống các động cơ, thái độ, giá trị và hành vi cơ bản mà người sử dụng lao động mong muốn và dẫn đến việc làm thành công suốt đời.

 

Adkins sử dụng các hoạt động học tập dựa trên video, âm thanh và tài liệu hấp dẫn và các phương pháp cải tiến trong giảng dạy hoặc tư vấn hoạt động theo nhóm để thay đổi thái độ và hành vi. Nhiều hoạt động học tập như băng ghi âm mẫu, đóng vai, trò chơi, mô phỏng, hướng dẫn tìm hiểu được sử dụng theo một trình tự nhằm tối đa hóa việc học.

Nghiên cứu cho thấy kết quả: khách hàng tham gia tích cực và bày tỏ sự hài lòng đối với quá trình này. Lòng tự trọng của họ tăng lên khi họ thấy mình thành công. Họ tham dự thường xuyên. Họ có được và giữ được những công việc dẫn đến việc làm lâu dài và thăng tiến nghề nghiệp.

 

Trong 31 năm qua, chương trình kỹ năng sống này đã giúp hơn 2 triệu người trưởng thành và thanh niên, tại 2100 cơ quan, ở 45 tiểu bang, học cách trở thành người có việc làm và được tuyển dụng.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Kim Ngân - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)