[Worldkings] Top những tổ chức ý tưởng hàng đầu trên thế giới (P. 117) USPTO (Hoa Kỳ): Cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các nhà đổi mới và doanh nhân Hoa Kỳ

18-04-2023

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Là một cơ chế bảo vệ các ý tưởng và khoản đầu tư mới vào đổi mới và sáng tạo, USPTO luôn đi đầu trong thành tựu và tiến bộ công nghệ của quốc gia.

Văn phòng nhãn hiệu và bằng sáng chế Hoa Kỳ (USPTO) là cơ quan liên bang cấp bằng sáng chế và đăng ký thương hiệu của Hoa Kỳ. Khi thực hiện điều này, USPTO thực hiện nhiệm vụ của Điều I, Mục 8, Khoản 8, của Hiến pháp rằng ngành lập pháp "thúc đẩy Tiến bộ của Khoa học và Nghệ thuật hữu ích, bằng cách đảm bảo trong Thời gian có hạn cho các Tác giả và Nhà phát minh Quyền độc quyền đối với các bài viết và khám phá tương ứng." 

 

USPTO đăng ký nhãn hiệu dựa trên điều khoản thương mại của Hiến pháp (Điều I, Mục 8, Khoản 3). Dưới hệ thống bảo hộ này, ngành công nghiệp Mỹ đã phát triển mạnh mẽ. Các sản phẩm mới đã được phát minh, những cách sử dụng mới cho những sản phẩm cũ đã được phát hiện và cơ hội việc làm được tạo ra cho hàng triệu người Mỹ. Sức mạnh và sức sống của nền kinh tế Hoa Kỳ phụ thuộc trực tiếp vào các cơ chế hiệu quả bảo vệ các ý tưởng mới và đầu tư vào đổi mới và sáng tạo. 

Nhu cầu liên tục về bằng sáng chế và thương hiệu nhấn mạnh sự thông thái của các nhà phát minh và doanh nhân Mỹ. USPTO luôn dẫn đầu về thành tựu và tiến bộ công nghệ của quốc gia.

USPTO tư vấn cho tổng thống Hoa Kỳ, bộ trưởng thương mại và các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ về chính sách, bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ (IP); và thúc đẩy việc bảo vệ IP mạnh mẽ và hiệu quả hơn trên toàn thế giới. USPTO tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ hiệu quả cho các nhà đổi mới và doanh nhân Hoa Kỳ trên toàn thế giới bằng cách hợp tác với các cơ quan khác để đảm bảo các điều khoản sở hữu trí tuệ mạnh mẽ trong thương mại tự do và các hiệp định quốc tế khác. 

 

Ngoài ra, USPTO hợp tác với Văn phòng Bằng sáng chế Châu Âu (EPO) và Văn phòng Bằng sáng chế Nhật Bản (JPO) với tư cách là một trong các Văn phòng Bằng sáng chế Ba bên. USPTO cũng là Văn phòng tiếp nhận, Cơ quan tra cứu quốc tế và Cơ quan xét nghiệm sơ bộ quốc tế đối với các đơn đăng ký sáng chế quốc tế được nộp theo Hiệp ước hợp tác sáng chế.

Nó cũng cung cấp các chương trình đào tạo, giáo dục và nâng cao năng lực được thiết kế để thúc đẩy sự tôn trọng IP và khuyến khích các đối tác thương mại của Hoa Kỳ xây dựng các chế độ thực thi IP mạnh mẽ.

Trụ sở chính của USPTO ở Alexandria, Virginia, sau khi di chuyển từ khu vực Thành phố Crystal của Arlington, Virginia lân cận vào năm 2005.

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Kim Ngân - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)