[Worldkings] Top những tổ chức ý tưởng hàng đầu trên thế giới (P. 120) InventEd (Hoa Kỳ): Nôi ươm mầm thế hệ những nhà phát minh và đổi mới tương lai

22-04-2023

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Thông qua InventEd, học sinh được phát triển kiến thức, kỹ năng và tư duy sáng tạo để mở khóa sự tự tin sáng tạo của các em và chuẩn bị cho các em phát triển mạnh trong nền kinh tế đổi mới.

InventEd là một sáng kiến ​​do Quỹ Lemelson khởi xướng nhằm hợp nhất mạng lưới các nhà giáo dục K-12, lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận, nhà nghiên cứu, cơ quan chính phủ, nhà tài trợ và những người khác đang thúc đẩy lĩnh vực Giáo dục Phát minh.

Ảnh: Invention Education

Giáo dục phát minh dạy những kỹ năng thiết yếu mà học sinh cần, cho dù chúng có trở thành nhà phát minh hay không. Nó cung cấp một môi trường học tập an toàn, khuyến khích học sinh chấp nhận rủi ro, trải nghiệm thất bại và thoải mái trong sự mơ hồ. Học sinh tăng sự tự tin và khả năng vực dậy, cũng như phát triển các kỹ năng lãnh đạo.

Cốt lõi của quy trình xác định vấn đề đối với Giáo dục Phát minh cũng giúp học sinh phát triển các kỹ năng “mềm” quan trọng như sự đồng cảm và giúp chúng đánh giá cao hơn về tính toàn diện trong việc giải quyết vấn đề.

Phát minh đã được chứng minh là một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế và chất lượng cao, việc làm được trả lương cao. Các nhà lãnh đạo tương lai sẽ cần các kỹ năng như đồng cảm và hòa nhập, cũng như kiến ​​thức kỹ thuật (ví dụ: STEM, khoa học máy tính) để vừa phát triển vừa tạo ra các ngành công nghiệp và công việc của ngày mai.

Giáo dục Phát minh xây dựng những kỹ năng và tư duy này theo cách thú vị, hấp dẫn, chuẩn bị cho học sinh phát triển mạnh mẽ trong một tương lai chưa được xác định, trong các ngành chưa được tưởng tượng và trong các công việc chưa được tạo ra.

Ảnh: The Lemelson Foundation

Tổng quát hơn, Giáo dục phát minh có thể đánh thức khả năng sáng tạo, “thái độ dám làm” và sự tự tin trong việc giải quyết vấn đề cũng như sự đồng cảm và hiểu biết về thế giới xã hội của một người thông qua lăng kính tìm kiếm và giải quyết vấn đề.

Mạng lưới InventEd là một liên minh gồm các nhà giáo dục K-12, lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận, nhà nghiên cứu, cơ quan chính phủ, nhà tài trợ và những người khác đang xây dựng và hỗ trợ lĩnh vực Giáo dục Phát minh. Họ làm việc cùng nhau trong suốt cả năm để học hỏi lẫn nhau, chia sẻ tài nguyên và tiến độ, cùng nhau xác định và giải quyết các vấn đề giúp cải thiện lĩnh vực này, đồng thời tăng cường sự tham gia và hiểu biết về Giáo dục sáng chế.

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Kim Ngân - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)