[Worldkings] Top những tổ chức ý tưởng hàng đầu trên thế giới (P. 30) IDEAS (Pakistan): Trung tâm tri thức cho nền kinh tế-xã hội đổi mới của Pakistan

16-12-2022

(Kyluc.vn - Worldkings.org) IDEAS là một viện nghiên cứu được thành lập với tầm nhìn thực hiện nghiên cứu chính sách công nhằm củng cố nền tảng kinh tế và xã hội của một nền dân chủ sôi động và công bằng ở Pakistan.

IDEAS (là viết tắt của Institute of Development & Economic Alternatives) là một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận được thành lập vào tháng 6 năm 2012 tại Lahore, Pakistan với tầm nhìn củng cố nền tảng kinh tế và xã hội của nền dân chủ trong nước. Trong thập kỷ qua, IDEAS đã trở thành một trung tâm tri thức nổi tiếng với việc tạo ra những tác phẩm mang tính chiến lược, nhất quán và lâu dài. IDEAS được đăng ký và thành lập theo Mục 42 của Đạo luật Pháp lệnh Công ty năm 1984 với tư cách là một công ty đại chúng phi lợi nhuận. Hội đồng quản trị phối hợp với Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính để quản lý viện.

 

Mục tiêu sáng lập của IDEAS là xác định các cơ hội quan trọng của cải cách chính sách thông qua nghiên cứu, cả về tính khả thi và tác động, sau đó sử dụng kiến thức đó để vận động chính sách và tham gia chính sách. IDEAS được thành lập để cung cấp thông tin và mở rộng cuộc tranh luận về chính sách bằng cách xác định và ưu tiên các vấn đề phù hợp với tầm nhìn của Viện, để thực hiện nghiên cứu nghiêm ngặt, đồng thời tư vấn và tham gia thiết kế chính sách. Nhiệm vụ cũng là hỗ trợ năng lực nghiên cứu địa phương để cho phép cả nhà nước và cộng đồng được tư vấn chính sách từ các tổ chức có trụ sở tại địa phương.

Các mục tiêu của tổ chức bao gồm:

  • Định hình chương trình nghị sự xung quanh cuộc thảo luận phổ biến và thảo luận chính sách trong các lĩnh vực dự án được đưa ra.
  • Để sử dụng nghiên cứu dựa trên bằng chứng để định hình diễn ngôn và thảo luận chính sách có liên quan.
  • Làm việc về các vấn đề giúp làm sâu sắc thêm sự phát triển dân chủ, kinh tế và xã hội của Pakistan.

 

Cơ sở lý luận đằng sau IDEAS là tạo ra và tăng cường năng lực địa phương để thực hiện nghiên cứu và vận động nghiêm túc về các vấn đề kinh tế và xã hội quan trọng đối với sự bền vững kinh tế và tương lai dân chủ của Pakistan, về cơ bản phụ thuộc vào việc giảm bất bình đẳng kinh tế xã hội và chống lại sự phân cực chính trị và xã hội thông qua đại diện và đáp ứng thể chế.

IDEAS làm việc để tạo ra nghiên cứu chính sách công nghiêm ngặt về các vấn đề quan trọng đối với sự phát triển xã hội, kinh tế, thể chế và chính trị của Pakistan. Hợp tác chặt chẽ với các đối tác học thuật, chính phủ và phi chính phủ IDEAS tham gia vào nghiên cứu đa ngành, đổi mới, đa phương pháp, định hướng thực nghiệm trong các lĩnh vực phát triển con người (bao gồm giáo dục và y tế cộng đồng), tài chính công và cải cách thể chế và quản trị.

 

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Kim Ngân - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)