10 mặt hàng công nghiệp xuất khẩu “nóng” nhất của Mỹ

20-03-2012

Theo Cơ quan Phân tích kinh tế Mỹ, nước này đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 2,1 nghìn tỷ USD trong năm 2011. Còn theo một nghiên cứu mới đây do Viện Brookings thực hiện, xuất khẩu đóng một vai trò lớn đưa kinh tế Mỹ thoát khỏi suy thoái.

Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của Mỹ tăng 11% so với năm 2010, đánh dấu năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1997. Cùng với đó, số lượng việc làm được lĩnh vực xuất khẩu hỗ trợ tại Mỹ cũng tăng 6%.

Với số liệu từ Viện Brookings, trang Business Insider điểm 10 mặt hàng công nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất năm 2011 của Mỹ:

10. Thiết bị điện


Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 3,4%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 3,4%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 14,7%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 32,2 tỷ USD

9. Sản phẩm kim loại đúc sẵn


Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 3,4%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 3,9%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 16,8%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 32,6 tỷ USD

8. Thiết bị y tế và hàng hóa thể thao


Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 4,1%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 2,9%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 9,6%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 39,4 tỷ USD

7. Kim loại sơ cấp


Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 5,2%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 5,1%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 14,2%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 49,6 tỷ USD

6. Thực phẩm


Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 5,4%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 4,5%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 12,0%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 50,9 tỷ USD

5. Các sản phẩm dầu và than


Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 6,4%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 5,4%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 12,0%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 50,9 tỷ USD

4. Máy tính và hàng điện tử


Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 12,8%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 13,0%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 14,8%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 121,4 tỷ USD

3. Máy móc


Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 13,1%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 17,5%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 20,4%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 124,6 tỷ USD

2. Hóa chất


Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 18,0%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 16,4%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 13,1%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 171,2 tỷ USD

1. Thiết bị giao thông


Tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp của Mỹ: 18,5%
Tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu hàng công nghiệp: 17,0%
Mức tăng trưởng kim ngạch so với năm 2010: 13,2%
Kim ngạch xuất khẩu năm 2011: 175,8 tỷ USD

Theo Vneconomy