Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 50 giải thưởng nổi tiếng nhất trên thế giới (P11) Giải thưởng Deming (Deming Prize)

03-03-2018

(WCSA.WORLD - Kyluc.vn) Giải Deming là một trong những giải thưởng cao nhất của TQM (Tổng Quản Lý Chất Lượng) trên thế giới công nhận cả hai cá nhân mỗi năm vì những đóng góp của họ trong lĩnh vực Tổng Quản Lý Chất Lượng (TQM) và các doanh nghiệp đã thực hiện thành công TQM.

Nó được thành lập vào năm 1951 để tôn vinh W. Edwards Deming người đóng góp rất lớn vào sự gia tăng số lượng kiểm soát chất lượng thống kê của Nhật Bản sau Thế chiến II. Những giáo lý của ông đã giúp Nhật Bản xây dựng nền tảng cho chất lượng sản phẩm của Nhật Bản được đánh giá là cao nhất trên thế giới, ban đầu được thiết kế nhằm tưởng thưởng cho các công ty Nhật Bản về những tiến bộ vượt bậc trong cải tiến chất lượng.

Hai loại giải thưởng được thực hiện hàng năm đó là giải Deming cho các cá nhân và giải Deming.

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Toàn Cầu ( Wcsa.world)


Van Nguyen ( Tổng Hợp ) - Ky Luc Viet Nam