Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 50 giải thưởng nổi tiếng nhất trên thế giới (P12) Giải thưởng Harriman (Harriman Award)

05-03-2018

(WCSA.WORLD - Kyluc.vn) Giải thưởng Harriman là một giải thưởng hàng năm được trao cho các công ty đường sắt Hoa Kỳ để ghi nhận những thành tựu xuất sắc.

Giải thưởng được thành lập năm 1913 bởi Mary Averell Harriman, vợ của Edward H. Harriman. Sau cái chết của cô, giải thưởng được tiếp nối bởi các con trai của cô, E. Roland Harriman và W. Averell Harriman.

Ngày nay giải thưởng được tài trợ bởi Viện Giải thưởng Harriman Memorial.

Các buổi công bố giải thưởng thường được thực hiện vào tháng 5 năm sau khi được chỉ định; ví dụ, các giải thưởng năm 2004 đã được trình bày vào tháng 5 năm 2005.

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Toàn Cầu ( Wcsa.world)


Van Nguyen ( Tổng Hợp ) - Ky Luc Viet Nam