Top 10 loại nhện độc hại nhất

22-02-2012

Những loài nhện độc này có thể ở bất kỳ đâu trên khắp thế giới, và độc tố của nó hết sức nguy hiểm. Dưới đây là 10 loại nhện có chất độc ghê ghớm theo thống kê trong Top ten 2004 của Russell Ash

Nhện chuối

TOP 10 LOẠI NHỆN ĐỘC HẠI NHẤT

STT

Loài nhện (Tên khoa học)

Vị trí

1

Nhện chuối (Phonenutria ngriventer)

Trung và Nam Mỹ

2

Nhện mạng phiễu Syney ( Atrax robustus)

Autralia

3

Nhện độc ( Lycosa raptoria/ erythrognatha)

Trung và Nam Mỹ

4

Black window ( Latrodectus species)

Rộng khắp

5

Nhện lang thang

Rộng khắp

6

Nhện túi

Nam Châu Âu

7

Nhện đen ( Eurypelma rubropilosum)

Trung và Nam Mỹ

8

Nhện đen ( Acanthoscrria atrox)

Trung và Nam Mỹ

9

Nhện đen ( Lasiodora klugi)

Trung và Nam Mỹ

10

Nhện đen ( Pamphobeteus species)

Trung và Nam Mỹ


Nhện Black window ( Latrodectus species)

(Sưu tầm)