Top 10 quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới

30-04-2017

Trung Quốc (455 tấn/năm), Australia (270 tấn/năm), Nga (250 tấn/năm), Mỹ (209 tấn/năm)… là những quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới năm 2016.

 

1. Trung Quốc - tổng sản lượng: 455 tấn/năm.

1. Trung Quốc - tổng sản lượng: 455 tấn/năm.

 

2. Australia - tổng sản lượng: 270 tấn/năm.

2. Australia - tổng sản lượng: 270 tấn/năm.
 

3. Nga - tổng sản lượng: 250 tấn/năm.

3. Nga - tổng sản lượng: 250 tấn/năm.

4. Mỹ - tổng sản lượng: 209 tấn/năm.

4. Mỹ - tổng sản lượng: 209 tấn/năm.

5. Canada - tổng sản lượng: 170 tấn/năm.

5. Canada - tổng sản lượng: 170 tấn/năm.

6. Peru - tổng sản lượng: 150 tấn/năm.

6. Peru - tổng sản lượng: 150 tấn/năm.

7. Nam Phi - tổng sản lượng: 140 tấn/năm.

7. Nam Phi - tổng sản lượng: 140 tấn/năm.

8. Mexico - tổng sản lượng: 125 tấn/năm.

8. Mexico - tổng sản lượng: 125 tấn/năm.
 

=9. Uzbekistan - tổng sản lượng: 100 tấn/năm.

9. Uzbekistan - tổng sản lượng: 100 tấn/năm.

=9. Indonesia - tổng sản lượng: 100 tấn/năm.

10. Indonesia - tổng sản lượng: 100 tấn/năm.
 

Theo Lương Ngọc - Trithucphattrien (Wikipedia)