Top 10 tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất thế giới từ đầu năm đến nay

29-09-2020

Mặc dù đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế thế giới, nhưng những tỷ phú như Elon Musk, Jeff Bezos, Zhong Shanshan, Mukesh Amban… vẫn kiếm được rất nhiều tiền, con số lên tới hàng chục tỷ USD. Dưới đây là top 10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất tính từ đầu năm dựa trên bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index.

1. Elon Musk. Tài sản kiếm được trong năm 2020: 65,6 tỷ USD - Tổng tài sản: 93,2 tỷ USD).

1. Elon Musk. Tài sản kiếm được trong năm 2020: 65,6 tỷ USD - Tổng tài sản: 93,2 tỷ USD).

 

2. Jeff Bezos (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 62,9 tỷ USD - Tổng tài sản: 178 tỷ USD)

2. Jeff Bezos (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 62,9 tỷ USD - Tổng tài sản: 178 tỷ USD)

3. Zhong Shanshan (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 51,9 tỷ USD - Tổng tài sản: 58,7 tỷ USD)

3. Zhong Shanshan (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 51,9 tỷ USD - Tổng tài sản: 58,7 tỷ USD)

4. Mukesh Ambani (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 26,6 tỷ USD - Tổng tài sản: 85,2 tỷ USD)

4. Mukesh Ambani (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 26,6 tỷ USD - Tổng tài sản: 85,2 tỷ USD)

5. Dan Gilbert (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 25,2 tỷ USD - Tổng tài sản: 32,4 tỷ USD)

5. Dan Gilbert (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 25,2 tỷ USD - Tổng tài sản: 32,4 tỷ USD)

6. Eric Yuan (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 21,6 tỷ USD - Tổng tài sản: 25,2 tỷ USD)

6. Eric Yuan (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 21,6 tỷ USD - Tổng tài sản: 25,2 tỷ USD)

7. MacKenzie Scott (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 20,5 tỷ USD - Tổng tài sản: 57,6 tỷ USD)

7. MacKenzie Scott (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 20,5 tỷ USD - Tổng tài sản: 57,6 tỷ USD)

8. Mark Zuckerberg (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 16,1 tỷ USD - Tổng tài sản: 94,5 tỷ USD)

8. Mark Zuckerberg (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 16,1 tỷ USD - Tổng tài sản: 94,5 tỷ USD)

9. Goh Cheng Liang (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 15,5 tỷ USD - Tổng tài sản: 26,7 tỷ USD)

9. Goh Cheng Liang (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 15,5 tỷ USD - Tổng tài sản: 26,7 tỷ USD)

10. Steve Ballmer (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 14,4 tỷ USD - Tổng tài sản: 72,5 tỷ USD)

10. Steve Ballmer (Tài sản kiếm được trong năm 2020: 14,4 tỷ USD - Tổng tài sản: 72,5 tỷ USD)

 

Theo Doanh Doanh - Doanhnghiepvn.vn (Theo Bloomberg Billionaires Index)