Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới - P.12. Viện Hàn lâm Khoa học Áo

07-09-2017

(WorldKings.org - Kyluc.vn) Viện hàn lâm Khoa học Áo là một viện hàn lâm quốc gia của Cộng hòa Áo. Theo quy chế, Viện có nhiệm vụ thăng tiến các ngành khoa học tự nhiên và khoa học nhân văn về mọi phương diện và trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong nghiên cứu cơ bản.

 

Trong năm 2009, Viện hàn lâm Khoa học Áo đã được Webometrics Ranking of World Universities (trang Web xếp hạng các trường đại học thế giới) xếp hạng 82 trong số 300 tổ chức nghiên cứu hàng đầu trên thế giới.

 

Viện Hàn lâm Khoa học Áo.

 

 

Năm 1713, Gottfried Leibniz đề nghị thành lập một viện hàn lâm theo kiểu Hội hoàng gia Luân Đôn và Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. "Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien" (Viện hàn lâm Khoa học hoàng đế ở Vienne) cuối cùng đã được thành lập ngày 14.5.1847 do Giấy phép của hoàng đế Áo.

 

Các thành viên và khách mời trong một buổi hòa nhạc tại viện Hàn lâm Khoa học Áo.

 

Viện đã sớm bắt đầu nghiên cứu sâu rộng. Trong ngành khoa học nhân văn, viện bắt đầu nghiên cứu và xuất bản các nguồn lịch sử quan trọng của Áo. Nghiên cứu trong khoa học tự nhiên cũng bao quát nhiều chủ đề.

 

Hội trường viện.

 

Năm 1921 luật liên bang của Đệ nhất Cộng hòa Áo mới thành lập bảo đảm nền tảng pháp lý của Viện, và từ giữa thập niên 1960 trở đi Viện này trở thành cơ quan lãnh đạo của nhà nước trong lãnh vực nghiên cứu ngoài đại học.

 

 

Viện cũng là một hội học giả. Những viện sĩ cũ của Viện gồm những người nổi tiếng như Christian Doppler, Theodor Billroth, Anton Eiselsberg, Eduard Suess, Ludwig Boltzmann, Paul Kretschmer, Hans Horst Meyer, Roland Scholl, cùng những người từng đoạt giải Nobel như Julius Wagner-Jauregg, Victor Hess, Erwin Schrödinger và Konrad Lorenz.

 

 

Viện hàn lâm Khoa học Áo gồm 90 viện sĩ chính thức, 250 viện sĩ thông tấn cùng một số viện sĩ danh dự.


Vietkings (tổng hợp) - Theo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings.org) - Nguồn hình internet