[USKINGS] Top 100 Kỷ lục bất biến Hoa Kỳ - P25 - Sông Hudson (New York - ‎New Jersey) : Con sông nằm hoàn toàn trong nội địa sâu nhất Hoa Kỳ

19-01-2022

(Kyluc.vn - uskings.us) Sông Hudson bắt đầu từ Hồ Tear of the Clouds ở phía tây nam của Núi Marcy, đỉnh cao nhất của New York. Sông Hudson dài 315 dặm (507 km). Điểm sâu nhất là World's End (Điểm cuối cùng của Thế giới) gần West Point, sâu 216 feet (65.8m) . Điểm rộng nhất của con sống là ở Haverstraw, rộng khoảng ba dặm rưỡi (5.6 km).

 

 

Sông Hudson là một con sông dài 315 dặm (507 km) chảy từ bắc xuống nam chủ yếu qua phía đông New York của Hoa Kỳ. Nó bắt nguồn từ Dãy núi Adirondack của Upstate New York và chảy về phía nam qua Thung lũng Hudson đến Vịnh Thượng New York giữa Thành phố New York và Thành phố Jersey, cuối cùng đổ ra Đại Tây Dương tại Cảng New York. Con sông đóng vai trò là ranh giới chính trị giữa các bang New Jersey và New York ở cực nam của nó.

 

 

Xa hơn về phía bắc, nó đánh dấu ranh giới địa phương giữa một số quận của New York. Nửa dưới của sông là một cửa sông thủy triều, sâu hơn khối nước mà nó chảy vào, chiếm Hudson Fjord, một cửa hút được hình thành trong thời kỳ băng hà gần đây nhất ở Bắc Mỹ, ước tính khoảng 26.000 đến 13.300 năm trước. Ngay cả khi xa về phía bắc như thành phố Troy, dòng chảy của sông cũng thay đổi hướng theo thủy triều.

Sông Hudson là con sông nội địa sâu nhất ở Mỹ với điểm sâu nhất là 65.8m, nằm ở World’s End ( Địa điểm cuối cùng của Thế giới) gần với West Point.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)

 

Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ