(Uskings) Top 100 sự kiện thường niên lớn nhất Hoa Kỳ - P61 - EMNLP (Pennsylvania) : Hội nghị uy tín thế giới về lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên

16-07-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Hội nghị Empirical Methods in Natural Language Processing được bắt đầu vào năm 1996, dựa trên một loạt hội nghị trước đó có tên là Workshop on Very Large Corpora (WVLC).

 

Hình ảnh minh họa. Nguồn: internet 

Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) là một hội nghị thường niên được tổ chức bởi SIGDAT, một nhóm lợi ích đặc biệt trong Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán (ACL) ưu tiên dữ liệu ngôn ngữ.

Cùng với Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán (ACL), đây là một trong hai hội nghị có tác động lớn chính đối với nghiên cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Hội nghị này được bắt đầu vào năm 1996, dựa trên một loạt hội nghị trước đó có tên là Workshop on Very Large Corpora (WVLC).

Là một trong những hội nghị khoa học máy tính hàng đầu tập trung vào xử lý ngôn ngữ tự nhiên, EMNLP mời gửi các bài báo dài và ngắn về nghiên cứu ban đầu trong các phương pháp thực nghiệm cho NLP bao gồm một loạt các chủ đề kỹ thuật, bao gồm khoa học tính toán và các câu hỏi trả lời.

Tính đến năm 2021, theo Microsoft Academic, EMNLP là hội nghị được trích dẫn nhiều nhất thứ 14 trong khoa học máy tính, với số lượng trích dẫn là 332.738.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us) 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)