(Uskings) Top những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sự nước Mỹ - P2 - George Washington (Virginia) : Nhà lãnh đạo mang đến độc lập cho nước Mỹ

18-03-2023

(kyluc.vn – uskings.us) Tổng thống George Washington được mệnh danh là "Người cha của đất nước" vì vai trò to lớn của ông trong việc thành lập Hoa Kỳ. Ông đã chỉ huy Quân đội Lục địa trong cuộc Cách mạng Hoa Kỳ, lãnh đạo hội nghị soạn thảo Hiến pháp Hoa Kỳ và là tổng thống đầu tiên của đất nước.

George Washington (22 tháng 2 năm 1732 – 14 tháng 12 năm 1799) là một nhà lãnh đạo quân sự, chính khách người Mỹ, một trong những người lập quốc, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ từ năm 1789 đến năm 1797. Trước đó, ông đã lãnh đạo lực lượng Yêu nước giành chiến thắng trong cuộc Chiến tranh giành độc lập của quốc gia.

 

 

Ông là người dẫn dắt các tiểu bang Hoa Kỳ đến chiến thắng trong cuộc cách mạng Mỹ với Vương quốc Anh, đưa Hoa Kỳ trở thành một đất nước độc lập có chủ quyền riêng chứ không còn là một thuộc địa của Anh như trước đó.Ông chủ trì thực hiện Hội nghị Lập hiến năm 1787, thành lập Hiến pháp Hoa Kỳ và chính phủ liên bang. Washington được gọi là "Cha già của nước Mỹ" vì sự lãnh đạo tài tình của ông trong những ngày hình thành quốc gia mới.

Washington đóng vai trò quan trọng trong việc thông qua và phê chuẩn Hiến pháp và sau đó hai lần được bầu làm tổng thống bởi Cử tri đoàn. Ông đã tạo ra một chính phủ quốc gia mạnh mẽ, được tài trợ tốt và vẫn tỏ ra vô tư trong cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các thành viên nội các Thomas Jefferson và Alexander Hamilton. Trong cuộc Cách mạng Pháp, ông tuyên bố chính sách trung lập trong khi lên án Hiệp ước Jay. Ông đã đặt ra những tiền lệ lâu dài cho chức vụ tổng thống, bao gồm cả danh hiệu "Ngài Tổng thống", và Bài diễn văn chia tay của ông được nhiều người coi là một tuyên bố nổi bật về chủ nghĩa cộng hòa.

 

 

Trong suốt quá trình cầm quyền của mình George Washington đã thực hiện rất nhiều chính sách như cải thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng lãnh thổ , v.v.  Ông thành lập trường đại học quốc gia để nâng cao chất lượng giáo dục, tìm nơi đặt thủ đô mới của đất nước để nơi đầu não của liên bang không bị phụ thuộc vào chính quyền của bất cứ tiểu bang nào. Tổng thống Washington cũng đề cao tư tưởng dân tộc giải quyết các mâu thuẫn mang tính địa phương. Ông đã trở thành biểu tượng cho các phong trào giải phóng dân tộc trên khắp thế giới và cho đến ngày nay tổng thống Washington luôn được các nhà sử gia ca ngợi và xếp ông vào một trong những tổng thống vĩ đại nhất mà nước Mỹ từng có.

 

 

Sau khi qua đời, ông được tôn vinh là "người đầu tiên trong chiến tranh, người đầu tiên trong hòa bình, và là người đầu tiên có trái tim của những người đồng hương với mình". Ông được tưởng nhớ tại các đài tưởng niệm, nghệ thuật, vị trí địa lý bao gồm thủ đô quốc gia, tên tiểu bang, tem và tiền tệ như một vị anh hùng dân tộc của Mỹ, nhiều học giả và các cuộc thăm dò xếp hạng ông trong số các vị tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us) 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)