(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1141 - HealthPartners (Minnesota) : Tổ chức chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận do người tiêu dùng quản lý lớn nhất tại Hoa Kỳ

23-05-2022

(kyluc.vn – uskings.us) HealthPartners, một tổ chức chăm sóc sức khỏe tổng hợp cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tài trợ và quản lý chương trình y tế, được thành lập vào năm 1957 với tư cách là một hợp tác xã. Đây là tổ chức chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận do người tiêu dùng quản lý lớn nhất trên toàn quốc - phục vụ hơn 1,8 triệu thành viên của chương trình sức khỏe nha khoa và y tế trên toàn quốc.

HealthPartners là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế tích hợp, phi lợi nhuận đặt tại Bloomington, Minnesota, cung cấp dịch vụ chăm sóc, bảo hiểm, nghiên cứu và giáo dục cho các thành viên, bệnh nhân và cộng đồng.

 

 

HealthPartners được thành lập vào năm 1957 với tên gọi Group Health, một chương trình sức khỏe phi lợi nhuận do người tiêu dùng quản lý với ban giám đốc bao gồm các thành viên và bệnh nhân của chính nó. Năm 1992, Group Health hợp nhất với MedCenters Health Plan, và họ cùng nhau thành lập HealthPartners. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2013, HealthPartners hợp nhất với Park Nicollet Health Services của St. Louis Park để trở thành HealthPartners mới.

Nhóm hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận, phục vụ 1,8 triệu thành viên của chương trình sức khỏe y tế và nha khoa trên toàn quốc. HealthPartners cho biết chi phí chăm sóc y tế cho các thành viên thấp hơn 13% so với mức trung bình của bang và thấp hơn 4,4% so với chi phí trong khu vực.

 

 

Nhóm chăm sóc HealthPartners bao gồm HealthPartners Park Nicollet Care Group, một nhóm thực hành đa chuyên khoa gồm hơn 1.700 bác sĩ đại diện cho chăm sóc ban đầu và 55 chuyên khoa y tế và phẫu thuật, phục vụ bệnh nhân tại hơn 90 địa điểm phòng khám và bảy bệnh viện trên khắp Twin Cities và Western Wisconsin.

Các địa điểm này bao gồm hơn 55 phòng khám chăm sóc ban đầu, 23 phòng khám chăm sóc khẩn cấp, 27 nhà thuốc tại phòng khám, 15 trung tâm chăm sóc mắt và 22 phòng khám nha khoa.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us) 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)