(WCSA.WORLD) Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất thế giới (P46) - Thư viện Nhà nước và Đại học Saxon, Dresden, Đức.

28-12-2017

(WCSA.WORLD - Kyluc.vn) Thư viện Đại học Saxon và Thư viện Đại học viết tắt là Dresden Dresden, tọa lạc tại Dresden, Đức.

Đây là thư viện khu vực (tiếng Đức: Landesbibliothek) cho bang Saxony của Đức cũng như thư viện học thuật của Đại học Công nghệ Dresden (Đức: Technische Universität Dresden). Nó được tạo ra vào năm 1996 thông qua sự sáp nhập của Saxon State Library (SLB) và Thư viện Đại học Dresden (UB). Tên dường như dư thừa là để cho thấy rằng thư viện mang cả hai truyền thống thể chế này lại với nhau.

SLUB cũng dời đến một tòa nhà mới vào năm 2002 để kết hợp tất cả những tư liệu của hai người tiền nhiệm trước. Tổng số tư liệu lên đến gần 9 triệu bản khiến cho thư viện này trở thành thư viện lớn nhất ở Đức. Nó lưu trữ một kho tàng khổng lồ, bao gồm Codex Dresdensis, một Koran bát giác từ năm 1184 và một bản sao của Peter Schoeffer Bible in năm 1462. Trong SLUB là Deutsche Fotothek, có khoảng 4 triệu bức ảnh từ 80 năm qua.

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Toàn Cầu (Wcsa.world)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ