(WCSA.WORLD) Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới (P11) - Thư viện Quốc gia Clementinum , Prague - Cộng Hòa Séc.

23-11-2017

(WCSA.WORLD - Kyluc.vn) Clementinum được miêu tả như là 'viên ngọc Baroque của Prague', và chắc chắn là do phần nội thất trang trí nội thất của thư viện, với các đốm vàng và các cột xoắn ốc tuyệt đẹp. Cơ sở này, được xây dựng vào năm 1722, hiện là Thư viện Quốc gia Cộng hòa Séc, được Jan Hiebl trang trí bằng những món đồ cổ và trí tuệ.

Clementinum là một khu liên hợp lịch sử của các tòa nhà ở Prague. Cho đến gần đây các tổ chức phức tạp tổ chức các thư viện Đại học, Đại học và Kỹ thuật; Thư viện thành phố cũng nằm gần đó, trên Mariánské Náměstí. Năm 2009, Thư viện Kỹ thuật và Thư viện thành phố chuyển đến Thư viện Kỹ thuật Quốc gia Praha tại Technická 6. Thư viện này được sử dụng làm Thư viện Quốc gia Cộng hòa Séc. Năm 2005, Thư viện Quốc gia Séc đã nhận được giải UNESCO Jikji (Bộ nhớ của thế giới).

Thư viện Quốc gia Clementinum được thành lập năm 1781 và từ năm 1782 Clementinum  trở thành một thư viện hợp pháp.

Ngoài ra Clementinum còn được biết đến như là trường đại học dòng lớn thứ ba trên thế giới.

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Toàn Cầu ( Wcsa.world)


Van Nguyen ( Biên dịch ) - Ky Luc Viet Nam