(WCSA.WORLD) Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 100 thư viện lớn nhất trên thế giới (P29) - Thư viện Trung tâm Thành phố Kansas - Thành phố Kansas, Missouri

11-12-2017

(WCSA.WORLD - Kyluc.vn) Thư viện Công cộng Thành phố Kansas là một hệ thống công cộng đặt trụ sở tại Thư viện Trung tâm Thành phố Kansas, Missouri.

Hệ thống Thư viện Trung tâm và các chi nhánh lân cận khác hoạt động tại Kansas City, Independence và Sugar Creek. Được thành lập vào ngày 5 tháng 12 năm 1873, đây là hệ thống thư viện công cộng lớn nhất và cũ nhất trong khu vực đô thị Kansas City.

Bộ sưu tập đặc biệt của nó, nằm trong Phòng Thung lũng Missouri của thư viện Trung tâm, có một bộ sưu tập lịch sử địa phương của thành phố Kansas, bao gồm các tài liệu nguyên bản và xuất bản, bài báo, bưu thiếp, ảnh, bản đồ và thư mục thành phố có từ lịch sử sớm nhất của cộng đồng. Bộ sưu tập Ramos của Thư viện bao gồm sách, tờ rơi, bài báo và các tài liệu khác có liên quan đến lịch sử và văn hoá Mỹ-Phi.

Theo Viện Hàn Lâm Khoa Học Sáng Tạo Toàn Cầu ( Wcsa.world)


Van Nguyen ( Biên dịch ) - Ky Luc Viet Nam

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ