[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm – 25.03.2021 – Kỷ niệm 119 năm Irving W Colburn đã cấp bằng sáng chế cho máy giúp sản xuất hàng loạt kính cho cửa sổ, năm 1902

25-03-2021

(WorldKings.org - Kyluc.vn) Vào ngày 25 tháng 3 năm 1902, Irving W Colburn đã cấp bằng sáng chế cho máy vẽ kính tấm, làm cho việc sản xuất hàng loạt kính cho các cửa sổ trở thành hiện thực.

 

 

 

Colburn đã phát triển một quy trình sản xuất các đĩa thủy tinh phẳng liên tục, giúp tạo ra việc sản xuất hàng loạt cho các tấm cửa sổ. Colburn bắt đầu thí nghiệm vào năm 1899. Trong một bằng sáng chế cho một cỗ máy sản xuất kính phẳng vào ngày 25 tháng 3 năm 1902.

 

 

Ông đã thành lập công ty Colburn Machine Glass Co. vào tháng 8 năm 1906. Năm 1908, ông đã cài đặt hai máy sản xuất kính, trước khi công nghệ phát triển, và vào năm 1911, ông đã bị phá sản. Công ty Thủy tinh Toledo đã mua bằng sáng chế của Colburn vào năm 1912. Sau đó, ông đã cải tiến quy trình với Công ty Kính Glass và kết quả thành công đầu tiên xảy ra vào ngày 25 tháng 11 năm 1913. Công ty sau đó trở thành công ty Libbey-Owens Sheet Glass vào năm 1916.

 

 

Theo Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (Worldkings.org)


Thiên Kim (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet)