[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm – 27.03.2021 – Kỷ niệm 166 năm Abraham Gesner đã nghiên cứu ra phương pháp chưng cất dầu lửa ra khỏi dầu mỏ, năm 1855

27-03-2021

(Worldkings.org - Kyluc.vn) Sự phát triển của ngành dầu mỏ là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy thoái của ngành dầu cá voi. Vào năm 1849, chỉ 3 năm sau khi ngành công nghiệp dầu cá đạt đỉnh cao của sự phát triển, một nhà địa chất người Canada tên là Abraham Gesner đã nghiên cứu ra phương pháp chưng cất dầu lửa ra khỏi dầu mỏ.

Rõ ràng dầu lửa đã trở thành thứ nguyên liệu rẻ hơn, dễ kiếm hơn để thay thế dầu cá voi. Một đặc điểm nữa của dầu lửa chính là nó có thể được bảo quản trong thời gian dài hơn và không có mùi khó chịu khi đốt như dầu cá voi.

 

 

Phát minh của Gesner bắt đầu thời kỳ phát triển của ngành công nghiệp dầu mỏ vào những năm 1850. Cho đến năm 1860, John D.Rockefeller nhờ có sự giúp đỡ kỹ thuật của quân đội đã phát triển việc chưng cất, thu giữ dầu mỏ lên một trình độ cao hơn. Vào thời điểm này, họ bắt đầu liên kết các nhà máy chưng cất dầu mỏ lại với nhau, sau này, những nhà máy nhỏ này đã trở thành công ty dầu mỏ nổi tiếng Standard Oil.

 

 

Cùng với sự khó khăn khi trong đánh bắt cá voi lấy dầu, sự phát triển của dầu mỏ đã đánh sập hoàn toàn và đẩy lùi ngành công nghiệp dầu cá nhà táng vào quá khứ. Vào năm 1856, giá của 1 gallon dầu cá voi là 1,77 dollar trong khi ấy giá dầu vào thời điểm này chỉ là 40 cent/gallon. Nhưng cho đến năm 1865, khi không mấy ai sử dụng dầu cá voi nữa thì giá xăng, dầu đã nhích dần lên 59 cent/gallon và đến năm 1895 là gần 70 cent/gallon.

 

 

Theo Liên Minh Kỷ Lục Thế Giới (Worldkings.org)

 

Thiên Kim (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet)