[Worldkings] Top 100 sự kiện sáng tạo đổi mới trên thế giới (P. 06) World Innovation Summit for Education (Qatar): Nơi hội tụ những tinh hoa đổi mới cho tương lai nền giáo dục

04-01-2023

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Là một diễn đàn giáo dục hàng đầu, World Innovation Summit for Education (WISE) là một nền tảng quốc tế, đa ngành để tư duy sáng tạo, tranh luận và hành động có mục đích nhằm xây dựng tương lai của giáo dục thông qua hợp tác.

WISE là một sáng kiến ​​quốc tế nhằm chuyển đổi giáo dục thông qua đổi mới. WISE được thành lập bởi Qatar Foundation vào năm 2009 dưới sự bảo trợ của chủ tịch, Sheikha Mozah bint Nasser. Sứ mệnh của WISE xoay quanh việc thúc đẩy các phương pháp tiếp cận mới đối với giáo dục và khám phá những cách thức mới để giải quyết những thách thức cấp bách về giáo dục toàn cầu.

Hội nghị thượng đỉnh WISE kéo dài 3 ngày được tổ chức 2 năm một lần tại Doha, Qatar. Nó tập hợp hơn 1.500 chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhà đổi mới từ nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới để thúc đẩy sự hợp tác mới và phát triển các giải pháp với mục tiêu truyền cảm hứng cho những thay đổi sáng tạo trong giáo dục. Hội nghị thượng đỉnh hiện được tổ chức bởi Stavros Yiannouka và nhóm của anh ấy. Mỗi hội nghị thượng đỉnh có một chủ đề riêng biệt. Hội nghị cấp cao đầu tiên được tổ chức vào năm 2009 với chủ đề "Giáo dục toàn cầu: Cùng nhau làm việc vì những thành tựu bền vững". Hội nghị thượng đỉnh WISE 2019 được tổ chức vào ngày 19–21 tháng 11 với chủ đề "Không học, học lại: Ý nghĩa của việc làm người."

 

WISE là một sự hồi đáp đối với sự cần thiết của việc phục hồi giáo dục và cung cấp một nền tảng toàn cầu để phát triển các ý tưởng và giải pháp mới. Kể từ năm 2009, WISE đã phát triển thành một cộng đồng đa ngành, toàn cầu thịnh vượng, tiếp tục tạo ra các cuộc đối thoại hiệu quả và quan hệ đối tác hiệu quả. Cộng đồng WISE là một mạng lưới các bên liên quan đến giáo dục - từ sinh viên đến những người ra quyết định - từ khoảng 200 quốc gia, những người chia sẻ ý tưởng và hợp tác để tìm kiếm các giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết những thách thức mà giáo dục phải đối mặt.

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Kim Ngân - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)