[Worldkings] Top những tổ chức ý tưởng hàng đầu trên thế giới (P. 18) Ideas for India (Ấn Độ): Hệ tư tưởng đổi mới cho chính sách tăng trưởng của Ấn Độ

02-12-2022

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Ideas for India là một nền tảng dành dễ tiếp cận cho các nhà kinh tế học, các nhà khoa học xã hội khác và các học viên sử dụng nghiên cứu và kinh nghiệm của họ để nêu ý kiến liên quan tới các vấn đề chính sách quan trọng về tăng trưởng và phát triển ở Ấn Độ.

Ideas for India (I4I) là một cổng thông tin kinh tế và chính sách công bố các phân tích và bình luận dựa trên bằng chứng về các vấn đề liên quan đến tăng trưởng và phát triển ở Ấn Độ. I4I phục vụ như một không gian trung lập về hệ tư tưởng cho các nhà kinh tế học, các nhà khoa học xã hội khác và các học viên sử dụng nghiên cứu và kinh nghiệm của họ để đưa ra ý kiến về các câu hỏi chính sách quan trọng. I4I được thành lập vào tháng 7 năm 2012 bởi một nhóm các nhà kinh tế tại Trung tâm Tăng trưởng Quốc tế IGC được điều hành bởi Trường Kinh tế Luân Đôn (LSE) và Đại học Oxford.

 

Đối tượng mà cổng thông tin này nhắm đến không giới hạn, trong đó bao gồm các nhà hoạch định chính sách, học giả và nhà nghiên cứu, các tổ chức xã hội dân sự, phương tiện truyền thông, ngành công nghiệp và những người không chuyên quan tâm đến các vấn đề chính sách phát triển và tăng trưởng. I4I không ngừng cố gắng để những người không chuyên dễ tiếp cận hơn và khuyến khích sự tham gia của công chúng.

I4I xuất bản nội dung theo mười hai chủ đề lớn: Nông nghiệp, Kinh tế vĩ mô, Phát triển con người, Bản sắc xã hội, Quản trị, Nghèo đói & Bất bình đẳng, Môi trường, Tiền tệ & Tài chính, Năng suất & Đổi mới, Đô thị hóa, Thương mại và các chủ đề khác.

Các loại nội dung bao gồm các bài báo dựa trên nghiên cứu, bài viết dựa trên quan điểm, câu chuyện kể lại dựa trên kinh nghiệm, hội nghị chuyên đề/tranh luận điện tử, người giảng giải, tệp âm thanh và video.

Cổng thông tin áp dụng cách tiếp cận đó là:

  • Bao gồm các hệ tư tưởng của các nhà bình luận, các loại bằng chứng làm cơ sở cho các bài đăng, các vấn đề chính sách được giải quyết và trình độ kỹ thuật của đối tượng dự kiến.
  • Nghiêm túc trong việc đảm bảo rằng các cuộc thảo luận chính sách tập trung vào bằng chứng hợp lý về mặt phương pháp luận và phân tích.
  • Đáp ứng trong việc cho phép đưa ra nhiều bằng chứng về nền kinh tế Ấn Độ khi một câu hỏi chính sách cụ thể trở thành tâm điểm chú ý.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Kim Ngân - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)