[Worldkings] Top những tổ chức ý tưởng hàng đầu trên thế giới (P. 79) Eurasian Patent Organization (Nga): Hệ thống bảo vệ pháp lý bằng sáng chế khu vực Á-Âu

25-02-2023

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Mục tiêu chính của Tổ chức Bằng sáng chế Á-Âu là cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho các phát minh và thiết kế công nghiệp tại các Quốc gia Ký kết trên cơ sở bằng sáng chế Á-Âu duy nhất.

Tổ chức Bằng sáng chế Á-Âu (EAPO) là một tổ chức liên chính phủ quốc tế được thành lập để thực hiện các nhiệm vụ hành chính liên quan đến hoạt động của hệ thống bằng sáng chế Á-Âu và cấp bằng sáng chế Á-Âu cho các phát minh và thiết kế công nghiệp. EAPO đặt ra các quy tắc và chịu trách nhiệm về chuyên môn và cấp bằng sáng chế Á-Âu.

 

Công ước Bằng sáng chế Á-Âu đã được ký vào ngày 9 tháng 9 năm 1994 và có hiệu lực vào ngày 12 tháng 8 năm 1995.

Thành viên của tổ chức là 8 quốc gia đã phê chuẩn Công ước Bằng sáng chế Á-Âu: Azerbaijan, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan và Turkmenistan (Các quốc gia ký kết). Ngôn ngữ chính thức của tổ chức là tiếng Nga. Địa điểm đặt trụ sở chính của EAPO là Moscow (Liên bang Nga).

Vào ngày 9 tháng 9 năm 2019, tại thành phố Nur-Sultan, Cộng hòa Kazakhstan, Nghị định thư về Bảo hộ thiết kế công nghiệp theo Công ước Bằng sáng chế Á-Âu ngày 9 tháng 9 năm 1994 đã được ký kết, theo đó các Quốc gia ký kết mở rộng chức năng của EAPO trong lĩnh vực bảo vệ các đối tượng sở hữu công nghiệp, ủy thác cho EAPO cung cấp sự bảo vệ pháp lý đối với các thiết kế công nghiệp trên cơ sở một bằng sáng chế Á-Âu duy nhất.  

 

Bằng sáng chế Á-Âu đem lại:

- Một thủ tục đơn giản và rẻ tiền để có được bằng sáng chế có hiệu lực ở tất cả các Quốc gia thành viên Công ước của Công ước (một đơn đăng ký Á-Âu bằng một ngôn ngữ (tiếng Nga) - một cuộc kiểm tra - một bằng sáng chế Á-Âu chung);

- Bằng sáng chế Á-Âu mạnh vì tất cả các đơn đăng ký Á-Âu đều phải trải qua quá trình thẩm định nội dung;

- Bảo vệ hài hòa các quyền của người được cấp bằng sáng chế trong một khu vực bằng sáng chế đơn nhất trên cơ sở Công ước và các quy định liên quan khác.

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)


Kim Ngân - Vietkings (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)