Hành trình tìm kiếm và quảng bá Đặc sản Việt Nam 2020 - Đề cử 28: Trà Blao (Lâm Đồng)

13-08-2020

(TOPVIETNAM - VIETKINGS) Trà B’Lao là một thương hiệu trà của Bảo Lộc (Lâm Đồng), được biết đến rộng rãi trên thị trường trong nước và ngoài nước.

 

Cây trà bắt đầu được trồng tại thành phố Bảo Lộc nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung từ trước năm 1930, với các giống chính: Trà Trung du và Shan, được trồng theo phương pháp hữu tính (bằng hạt). Lúc đầu, diện tích trà được phát triển tập trung là các đồn điền trà của người Pháp (Đồn điền Felit B’lao, B’lao Sierré), sau năm 1975 trở về sau, diện tích trà mới phát triển mạnh ở Quốc doanh, các trang trại, các rẫy trà và được trồng trong các hộ gia đình.

 

 

 

 

Trong quá trình hình thành và phát triển, với những chuyển đổi trong kinh tế nông nghiệp, Bảo Lộc ngày càng khẳng định vị thế của mình trong ngành sản xuất, chế biến sản phẩm trà với thương hiệu Trà B’lao. Các giống chè mới cho năng suất và chất lượng như TB14 và LĐ97, Ô Long, Ngọc Thúy, Kim Tuyên, Tứ Quý,... diện tích đất chè của thành phố khoảng 2.880 ha với khoảng có 70 doanh nghiệp, khoảng 100 cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh chè. Sản lượng sản xuất hằng năm khoảng 22.000-25.000 ngàn tấn chè các loại (chè oolong 350-400 tấn, chè xanh, chè sơ chế khoảng 17.000-19.000 tấn, chè ướp hương các loại khoảng 3.000 – 35.000 tấn.) trong đó sản lượng xuất khẩu hàng năm khoảng 5.300 tấn, đạt giá trị 15,15 triệu USD. Sản lượng sản xuất sản phẩm trà B’Lao hàng năm khoảng 4.618,7 tấn, tiêu thụ trong nước khoảng 92 tấn (chiếm 2 %), kim ngạch xuất khẩu khoảng 6.5 triệu USD.

 

Giấy chứng nhận nhãn hiệu trà B'Lao

 

Để phát triển ngành trà, UBND thành phố đã phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ thực hiện đăng ký cấp nhãn hiệu chứng nhận Tra B’Lao và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 136763 ngày 09/11/2009 theo quyết định số 23552/QĐ-SHTT cho các sản phẩm: Trà xanh ướp hương, Trà xanh, Trà đen, Trà Ôlong. Với nhận thức về lợi ích kinh tế mang đến khi sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm Trà B'Lao, nhiều cơ sở và các doanh nghiệp đã đăng ký để được cấp quyền sử dụng. Đến nay, UBND thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Trà B'Lao cho 32 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến trà trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

Nguồn: Bài viết do địa phương cung cấp


Trung tâm Top Việt Nam – Tổ chức Kỷ lục Việt Nam