(Uskings) Best Hoa Kỳ - USAA (Texas) : Công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm xe hơi tốt nhất tại Hoa Kỳ năm 2022

26-06-2022

(kyluc.vn - uskings.us) Theo bảng xếp hạng của usnews.com, - USAA là công ty bảo hiểm xe hơi tốt nhất ở Mỹ vào năm 2022.

Hiệp hội Ô tô Dịch vụ Hoa Kỳ (USAA) là một nhóm các công ty dịch vụ tài chính đa dạng trong danh sách Fortune 500 có trụ sở tại San Antonio bao gồm Sở bảo hiểm trao đổi liên bảo hiểm đối ứng do Bộ Bảo hiểm Texas quy định và các công ty con cung cấp dịch vụ ngân hàng, đầu tư và bảo hiểm cho những người và gia đình phục vụ , hoặc đã từng phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ. Vào cuối năm 2020, nó có hơn 13 triệu thành viên.

 

 

USAA được thành lập vào năm 1922 tại San Antonio bởi một nhóm 25 sĩ quan Quân đội Hoa Kỳ như một cơ chế tự bảo hiểm lẫn nhau khi họ không thể mua bảo hiểm ô tô vì nhận thức rằng họ, với tư cách là các sĩ quan quân đội, là một nhóm có rủi ro cao. USAA là công ty tiên phong về khái niệm tiếp thị trực tiếp; hầu hết hoạt động kinh doanh của nó được thực hiện qua Internet hoặc điện thoại bằng cách sử dụng nhân viên thay vì đại lý.

USAA nổi bật so với nhóm vì nó thường xuyên xếp hạng tốt về dịch vụ khách hàng và các nghiên cứu trong ngành. Ví dụ: nó đã nhận được điểm số cao nhất của tất cả các công ty bảo hiểm lớn trong Nghiên cứu mua sắm bảo hiểm Hoa Kỳ J.D. Power 2021 với 902 trên 1.000 điểm.

USAA kể từ đó đã mở rộng cung cấp các dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm cho các thành viên trong quá khứ và hiện tại của Lực lượng vũ trang, sĩ quan và người nhập ngũ, và gia đình của họ. Công ty xếp thứ 100 trong danh sách Fortune 500 năm 2018 về các tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ tính theo tổng doanh thu.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us) 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)