(Uskings) Best Hoa Kỳ - Wall Street Journal (New York) : Trang tin tức có số lượng người đọc cao nhất tại Hoa Kỳ

20-09-2022

(kyluc.vn - uskings.us) Wall Street Journal là tờ báo lớn nhất của Mỹ theo hình thức phát hành trả phí với hơn 2,2 triệu người đăng ký. Dựa trên di sản là nguồn tin tức kinh doanh và tài chính hàng đầu, Tạp chí đã mở rộng cung cấp nội dung cốt lõi của mình trong những năm gần đây để bao gồm các bài báo về nghệ thuật, văn hóa, lối sống, bất động sản, thể thao và sức khỏe cá nhân.

Wall Street Journal là một tờ nhật báo quốc tế tập trung vào doanh nghiệp của Mỹ có trụ sở tại Thành phố New York, với các ấn bản quốc tế cũng có sẵn bằng tiếng Trung và tiếng Nhật. Tạp chí, cùng với các ấn bản châu Á, được Dow Jones & Company, một bộ phận của News Corp, xuất bản sáu ngày một tuần.

Tạp chí đã được in liên tục kể từ khi ra đời vào ngày 8 tháng 7 năm 1889, bởi Charles Dow, Edward Jones và Charles Bergstresser. Tạp chí được coi là một tờ báo của các kỷ lục, đặc biệt là về kinh doanh và tin tức tài chính.

 

 

Được xuất bản từ thứ Hai đến thứ Sáu, các ấn bản của Tạp chí ở Hoa Kỳ, Châu Á và Châu Âu đã có tổng số phát hành hơn hai triệu vào đầu thế kỷ 21. Tạp chí Hoa Kỳ đã thêm một ấn bản cuối tuần vào năm 2005. Các ấn phẩm chị em của Tạp chí bao gồm tạp chí tài chính Barron’s, Tạp chí Kinh tế Viễn Đông và SmartMoney

Wall Street Journal là một trong những tờ báo lớn nhất ở Hoa Kỳ tính theo số lượng phát hành, với số lượng phát hành khoảng 2,834 triệu bản (bao gồm gần 1,829,000 bản bán kỹ thuật số) tính đến tháng 8 năm 2019. Theo agilitypr.com, Wall Street Journal là còn báo điện tử tính phí có số lượng người đăng ký cao nhất Hoa Kỳ, hơn 2,2 triệu tài khoản đăng ký.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)